loading...
همکلاسی من ، پایه ششم ابتدایی
علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 688 شنبه 12 بهمن 1392 نظرات (1)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای سی ام

 

چگونه می توانیم ده درخت را در پنج ردیف چهار تایی بکاریم ؟


 

ابتدا پاسخ را بیابید و سپس به ادامه ی مطلب بروید .

 

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 954 شنبه 12 بهمن 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، یرای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای بیست و نهم

 

وزن ظرفی با آب 27 کیلو گرم بود .

پس از این که نصف آب آن را خالی کردیم ،

وزن ظرف با آب باقی مانده 15 کیلو گرم شد .

گنجایش ظرف چند لیتر است ؟

وزن ظرف چند کیلو گرم می باشد ؟

 

خوب فکر کنید تا پاسخ صحیح را پیدا کنید .

پس از یافتن پاسخ به ادامه ی مطلب بروید .

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 587 چهارشنبه 02 بهمن 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای بیست وهشتم

 

عددی را در اختلاف دو عدد 1 و 0/57 ضرب کردیم .

عدد 3/44 به دست آمد . آن عدد چند است ؟

 

خوب فکر کنید بعد پاسخ دهید .

پس از یافتن پاسخ ، به ادامه ی مطلب بروید .

 

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 774 چهارشنبه 02 بهمن 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای بیست وهفتم

 

سه ظرف هشت ، پنج و سه لیتری داریم .

ظرف هشت لیتری پر از شیر است .

اما دو ظرف دیگر خالی می با شند .

می خواهیم با کمک ظرف های خالی ، به جای هشت لیتر

شیر در یک ظرف ، دو ظرف چهار لیتری شیر داشته باشیم .

 

بدون استفاده از وسیله ای دیگر ، این کار را انجام دهید .

 

پس از حل معما ، ادامه ی مطلب را ببینید .

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 738 جمعه 27 دی 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای بیست وششم

 

اگر  هر لیتر آب  35  گرم نمک  داشته باشد ،

  5 / 1  متر مکعب آب ، چه قدر نمک دارد ؟


 

ابتدا خوب فکر کنید و سپس پاسخ را بگویید .

برای اطمینان از درستی جواب ، ادامه ی مطلب را ببینید .

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 691 سه شنبه 24 دی 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان باهوش کلاس ششم

 

معمای بیست وپنجم

 

ده جعبه داریم که داخل هر یک ، 100 مهره وجود دارد .

مهره های نه جعبه ده گرمی

و مهره های یک جعبه نه گرمی می باشد .

با یک بار وزن کردن ، جعبه ی نه گرمی را پیدا کنید .

 

 

برای دیدن جواب به ادامه ی مطلب بروید .

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 736 سه شنبه 24 دی 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای بیست وچهارم

 

فاصله ی دو شهر 350 کیلو متر است .

اتومبیلی با سرعت 40 کیلو متردرحرکت است.

در پنج ساعت ،چه مسافتی را طی کرد ؟

ادامه ی مسیر را با چه سرعتی باید طی کند

تا 2/5 ساعت بعد به مقصد برسد ؟

 

پس از دادن پاسخ به ادامه ی مطلب نگاه کنید .

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 636 سه شنبه 24 دی 1392 نظرات (0)

 هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای بیست وسوم

 

یک چهارم ظرفی شیر و سه چهارم آن آب است .

نصف محتویات ظرف را برداشتیم و به جای آن شیر ریختیم .

حالا چه کسری از ظرف ، شیر وچه کسری ، آب است ؟

 

خوب فکر کنید و بعد پاسخ دهید .

در  ادامه ی مطلب  پاسخ درست را ببینید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 814 یکشنبه 22 دی 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای بیست ودوم

 

برای خرید  15  پرتقال و  10  لیمو  240  ریال پول پرداختیم .

 ارزش هر لیمو 4 ریال بیش تر از هر پرتقال می باشد .

قیمت یک لیمو ویک پرتقال را حساب کنید .

 

برای دیدن پاسخ ، به ادامه ی مطلب بروید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 767 سه شنبه 17 دی 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم


 معمای بیست ویکم

 

مجموع دو عدد 90 واختلاف آن ها 18 می باشد .عددها را پیدا کنید .

 

به ادامه ی مطلب بروید و پاسخ صحیح را ببینید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 4348 پنجشنبه 12 دی 1392 نظرات (2)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای بیستم

 

کشاورزی سه هشتم زمین خود را به پسر اول

و سه پنجم باقی مانده را به پسر دوم

و باقی زمین را که سه هکتار بود به پسر سوم داد .

 کل زمین چند هکتار است ؟

پسر سوم چه کسری از زمین را گرفته است ؟

 

پس ازدادن پاسخ ، به ادامه ی مطلب نگاه کنید .

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 831 سه شنبه 10 دی 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

معمای نوزدهم

منبع آبی داریم که دو شیر ، برای ورود آب به داخل آن ، وجود دارد .

اگر فقط شیر شماره ی یک باز باشد ، منبع در سه ساعت پر می شود .

واگر تنها شیر شماره ی دو باز باشد ، منبع در شش ساعت پر خواهد شد .

اگر هردو شیر را باهم باز کنیم ،منبع در چند ساعت پر می شود ؟

 

بعداز خوب فکر کردن ، پاسخ دهید .

حالا به ادامه ی مطلب بروید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 862 سه شنبه 10 دی 1392 نظرات (1)

هر روز پک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

معمای هیجدهم

طول یک نخ چهل سانتی متر است .

آن را به دو قسمت نا مساوی تقسیم کردیم .

طول قسمت کوتاه تر ، دو سوم قسمت بلند تر است .

طول هر یک از دو قسمت این نخ چند سانتی متر می باشد ؟

 

 

خوب فکر کنید تا پاسخ را بیابید .

پس از یافتن پاسخ به ادامه مطلب بروید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 750 چهارشنبه 04 دی 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان باهوش کلاس ششم

 

معمای هفدهم

 

اگر زمانی که از نصف شب گذشته سه برابر زمانی

باشد که به نصف شب مانده ، ساعت چند است ؟

 

اول پاسخ بدهید بعد به ادامه ی مطلب نگاه کنید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 924 سه شنبه 03 دی 1392 نظرات (0)

    هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای شانزدهم

 

عددی چهار رقمی هستم .

یکان هزار من ، دو برابر رقم یکان و دو تا بیش تر از صدگان است .

رقم دهگان من ، یکی بیش تر از یکان هزار وپنج تا بیش تر از یکان می باشد .

من چه عددی هستم ؟

 

تلاش کنید تا پاسخ را بیابید .

حالا می توانید در ادامه ی مطلب جواب صحیح را ببینید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 946 دوشنبه 02 دی 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

معمای پانزدهم

هر لیتر بنزین 690 گرم است .

5 / 1 کیلو گرم بنزین چند لیتر است ؟

 

اول دقت ، بعد پاسخ

 

برای دیدن پاسخ صحیح ادامه ی مطلب را نگاه کنید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 690 پنجشنبه 28 آذر 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

معمای چهاردهم


گوشت گوسفند کیلویی 22000 تومان و گوشت گاو کیلویی 18000 تومان است .

 می خواهیم با 380000 تومان به مقدار مساوی از هر دو نوع گوشت ، تهیه کنیم .

از هرکدام ، چند کیلو می توانیم بخریم ؟


خوب فکر کنید بعد پاسخ دهید .

پس از پاسخ به سوال به ادامه ی مطلب بروید .

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 671 چهارشنبه 27 آذر 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای سیزدهم

 

برای پر کردن منبعی ، از دو شیر آب به طور هم زمان استفاده کردیم .

از یکی 5 / 12   لیتر در دقیقه واز دیگری360 لیتر در ربع ساعت ، آب وارد منبع می شود .

اگر پس از 18 ساعت منبع پر شود ، حجم آن چند متر مکعب است ؟

 

بچه های خوب وزرنگ ، مسئله را با دقت بخوانید و سپس پاسخ دهید .

 

پس از پیدا کردن پاسخ ، به ادامه ی مطلب بروید و جواب صحیح را ببینید . 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 688 دوشنبه 25 آذر 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای دوازدهم

 

تعدادی پاک کن را 1550 تومان خریدیم و 2510 تومان فروختیم .

اگر از هرکدام 30 تومان سود کرده باشیم ، چند پاک کن خریدیم ؟

 

                                                           با دقت بخوانید

                                                                  خوب فکر کنید

                                                                       دقیق پاسخ دهید

                                                                                برای دیدن پاسخ به ادامه ی مطلب بروید

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 787 یکشنبه 24 آذر 1392 نظرات (1)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان باهوش کلاس ششم


معمای یازدهم

دو نفر از دوسوی یک راه 90 متری به طرف هم می دوند .

اولی در هر ثانیه 6 متر و دومی در هر ثانیه 9 متر طی می کنند .

پس از چند ثانیه به هم می رسند .

هر کدام چه مسافتی را تا رسیدن به یکدیگر طی می کنند ؟


به قسمت های مختلف سوال خوب دقت کنید و

                                    سپس پاسخ دهید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 951 یکشنبه 24 آذر 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان باهوش کلاس ششم

معمای دهم

در یک مثلث با مساحت 39 سانتی متر مربع ، یک ضلع دو برابر ضلع دیگر است .

و ضلع سوم از مجموع دو ضلع دیگر 3 سانتی متر کم تر می باشد .

اندازه ی هر ضلع را حساب کنید .

 

خوب فکر کنید ، بعد پاسخ دهید .

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 939 پنجشنبه 21 آذر 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای نهم

 

دوازده دوجین جوراب را از قرار هر دوجین سی صد ریال خریدیم .

پس از فروش همه ی آن ها ، مبلغ یک هزارو هشت ریال سود کردیم .

حساب کنید هر جفت جوراب را چند ریال فروختیم ؟

 

خوب فکر کنید و سپس پاسخ دهید .

حالا به ادامه ی مطلب بروید تا پاسخ معما را ببینید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 5583 چهارشنبه 20 آذر 1392 نظرات (1)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای هشتم

 

اگر عددی را با دو سوم خودش جمع کنید می شود شصت .

آن عدد چیست ؟

 

خوب فکر کنید و پاسخ آن را پیدا کنید .

 

حالا در ادامه مطلب پاسخ معما را ببینید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 572 دوشنبه 18 آذر 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان باهوش کلاس ششم

معمای هفتم

 

سن پدر و پسری روی هم  63     سال است .

سن پدر 3 سال از 2 برابر سن پسرش بیش تر است .

سن هر کدام را به دست آورید .

 

پاسخ در ادامه ی مطلب

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 944 دوشنبه 18 آذر 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

معمای ششم

قیمت یک ظرف کریستال 000 8 تومان است .

ما 125 ظرف خریدیم که دوازده تای آن شکست .

اگر بخواهیم 000 243 تومان سود کنیم ، هریک

از ظروف باقی مانده را چند تومان بفروشیم ؟

                                                         

                           پاسخ در ادامه ی مطلب

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 1384 یکشنبه 17 آذر 1392 نظرات (1)

هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

معمای پنجم

 

 

مادری سه پسر دارد .

او می خواهد 14 پرتقال را طوری بین آن ها تقسیم کند که

دومی ، یکی بیش تر از اولی و سومی سه تا بیش تر از دومی بردارد .

تعداد پرتقال هر یک را حساب کنید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 686 چهارشنبه 13 آذر 1392 نظرات (1)

 هر روز یک معما از آقای ناظم ، برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم


 معمای چهارم

 

نود و هشت کیلو عسل را کیلویی بیست وهشت هزارتومان خریدیم .

می خواهیم از فروش آن سی صد و نود و دو هزار تومان سود کنیم .

هر کیلو عسل را چند تومان بفروشیم ؟

 

پس از خوب فکر کردن ، به آن پاسخ دهید .

 

حالا می توانید جواب را در ادامه ی مطلب ببینید .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 734 سه شنبه 12 آذر 1392 نظرات (0)

 هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان باهوش کلاس ششم

 

 

 معمای سوم

هر روز یک هفتم هفته است .

سه چهارم روز چه کسری از هفته است ؟

 

 

پاسخ در ادامه ی مطلب

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 783 سه شنبه 12 آذر 1392 نظرات (1)

 هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

معمای دوم

عدد های ساعت را دو به دو  تقسیم کنید .

طوری که مجموع هر گروه یک عدد مشابه  را نشان دهد .

عددی که همه گروه ها آن را نشان خواهند داد چند است ؟

 

 

 

پاسخ معما در ادامه مطلب

 


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 838 سه شنبه 12 آذر 1392 نظرات (0)

هر روز یک معما از آقای ناظم برای دانش آموزان با هوش کلاس ششم

 

 

از امروز ، جناب آقای علی محمودی ، معاون محترم دبستان ، هر روز یک معما برای

  دانش آموزان  کلاس ششم  مطرح می نماید و  بچه ها به آن پاسخ  می گویند .

پس از هر ده معما دانش آموزانی که بالا ترین امتیاز را کسب نموده باشند

 معرفی شده و تشویق می گردند و جایزه ای دریافت می کنند.

 

 

به امید موفقیت همه ی شما دانش آموزان خوبم .


 معمای اول

اگر زمانی که از ظهر گذشته  3 برابر زمانی باشد که به  نصف شب مانده ، ساعت چند است ؟

 

 

پاسخ معما در ادامه مطلب

درباره ما
اینجانب علی اکبر رحیمی نژاد معلم پایه ششم ابتدایی در شهرستان گرگان هستم ، با ایجاد این سایت سعی دارم که جریان یادگیری را در فضای مجازی نیز جاری کرده و با اولیا و دانش آموزان ارتباط بیشتر برقرار کنم . کانال تلگرام همکلاسی من را دنبال کنید : hamkelasieman@
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  از چه درسی بیشتر خوشتان می آید ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 505
 • کل نظرات : 81
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 144
 • آی پی امروز : 44
 • آی پی دیروز : 156
 • بازدید امروز : 69
 • باردید دیروز : 463
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 2,664
 • بازدید ماه : 16,090
 • بازدید سال : 27,087
 • بازدید کلی : 1,540,816
 • کدهای اختصاصی


  |

  صفحات پاپ آپ popup window