loading...
همکلاسی من ، پایه ششم ابتدایی
علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 456 شنبه 27 بهمن 1397 نظرات (0)

 هر روز یک سخن از نهج البلاعه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن سی هشتم : کردار

 

 

 

      کسی که کردارش او را به جایی نرساند

 

 

              افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید.

 

 

 


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 357 دوشنبه 22 بهمن 1397 نظرات (0)

هرروز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان باایمان کلاس ششم

سخن سی و هفتم : خوش رویی

 

 

دل های مردم گریزان است ، به

 

کسی روی آورند که خوشرویی کند.

 

 

 


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 410 جمعه 19 آذر 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن سی و پنجم   : خلف وعده

 

از خلف وعده بپرهیز

 

که موجب نفرت خدا و مردم

 

از تو مى ‏شود.

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 509 چهارشنبه 23 تیر 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن سی وچهارم : نماز ، سیمای دین

 

 

هر چیز دارای سیماست 

 

 

سیمای دین شما نماز است .

 


 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 496 شنبه 19 تیر 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن سی و سوم  : امانت و رازداری

به کسی که

 تو را امین شمرده

خیانت مکن، هر چند او

به تو خیانت کرده باشد

و راز او را فاش مساز

اگر چه او راز تو را

فاش ساخته باشد.

 

 


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 578 یکشنبه 13 تیر 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن سی و دوم : زبان


بردبارى پرده‏ اى پوشاننده و عقل شمشیرى برنده است

 

 پس عیبهاى اخلاقى خود را با بردبارى بپوشان

  

و با عقلت به جنگ هوا و هوست برخیز.

 


 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 519 شنبه 12 تیر 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن سی و یکم : نماز

نماز

 

 

قلعه و دژ محکمی است   

 

 

که نمازگزار را از حملات شیطان 

 

 

نگاه می دارد.

 


 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 482 پنجشنبه 03 تیر 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن سی ام  : اصلاح رابطه

 

هرکس رابطه اش را با خدا اصلاح کند

 

 

خداوند رابطه ی او را با مردم

 

 

اصلاح خواهد نمود .

 


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 518 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن بیست ونهم : آبرو

 

بزرگوار کسی است که

 

آبرویش را با مالش حفظ کند

 

 

و فرومایه کسی است

 

که مالش را با آبرویش حفظ کند .

 


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 418 جمعه 28 خرداد 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السّلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن بیست وهشتم : عناد با حق

 

هر کس به جز حق جویای عزت شود

 

 

به ذلت در افتد

 

 

و هر کس با حق عناد ورزد خوار گردد.

 

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 516 شنبه 22 خرداد 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السّلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن بیست وهفتم : انصاف

 

 

انصاف

 

 

مایه ی فزونی دوستان است .

 

 

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 581 جمعه 14 خرداد 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السّلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن بیست وپنجم : حسود

 

 

حسود زود خشمگین می شود

 

 

ودیر کینه از دلش بیرون می رود .

 


 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 498 پنجشنبه 13 خرداد 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السّلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن بیست وچهارم : خوش اخلاقی


 

هرکس خوش اخلاق باشد

 

 

زندگی اش پاکیزه وگوارا است .

 

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 481 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السّلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن بیست وسوم : انجام درست کار

 

 

قیمت و ارزش هر کس

 

 

به اندازه ی کاری است که

 

 

به خوبی می تواند انجام دهد .

 

 


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 424 شنبه 29 اسفند 1394 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السّلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن بیست ودوم : اخلاق نیکو

 

هرگاه اخلاق ، نیکو گردد

 

 

سخن ، نرم می شود .

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 599 پنجشنبه 10 دی 1394 نظرات (0)

 هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن بیست ویکم : کینه توزی

 

انسان کینه توز ، روحش در عذاب


و اندوهش رو به افزایش است .


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 508 پنجشنبه 26 آذر 1394 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن نوزدهم : داوری

 

داوری در حق افراد مورد اطمینان


با تکیه بر ظن و گمان ، از عدالت به دور است .

 

 


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 629 جمعه 13 آذر 1394 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن هیجدهم : انجام کار

   

شتاب کردن در کاری


قبل از به دست آوردن توانایی


 و سستی در انجام کاری


پس از کسب توانایی


از نادانی است .


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 565 پنجشنبه 12 شهریور 1394 نظرات (0)

هرروز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن هفدهم : احترام


به احترام پدر و معلّم خود

 

 

از جای برخیز

 

 

هر چند فرمانروا  باشی .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 596 سه شنبه 27 مرداد 1394 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن شانزدهم : قلب بی کینه

 

 

قلب خود را

 

 

از کینه ی دیگران پاک کن

 


تا قلب آن ها

 

 

از کینه ی تو پاک شود .


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 568 چهارشنبه 17 تیر 1394 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن پانزدهم : هشدار در انتخاب دوست


 پسرم ! از دوستي با احمق بپرهيز،

چرا كه مي خواهد به تو نفعي رساند اما دچار زيانت مي كند.

 

 از دوستي با بخيل بپرهيز

زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز داري از تو دريغ مي دارد.


 و از دوستي با بدكار بپرهيز،

كه با اندك بهايي تو را مي فروشد.


 و از دوستي با دروغگو بپرهيز،

كه او به سراب ماند ، دور را به تو نزديك ، و نزديك را دور مي نماياند.

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 706 پنجشنبه 11 تیر 1394 نظرات (0)

هرروز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان باایمان کلاس ششم

سخن چهاردهم: مراقبت

 

 

مراقب افکارت باش ، به گفتار تبدیل می شود.

 

 

مراقب گفتارت باش ، به کردار تبدیل می شود.

 

 

مراقب کردارت باش ، به عادت تبدیل می شود.

 

 

مراقب عادت خود باش ، به شخصیت تبدیل می شود. 

 

 

مراقب شخصیت خود باش ، آن سرنوشت تو خواهد بود.


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 517 یکشنبه 24 خرداد 1394 نظرات (0)

هرروز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان باایمان کلاس ششم

سخن سیزدهم : ادب و بردباری

 

ارزش تو ، به ادب توست

 

 


 پس آن را با بردباری  آراسته کن .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 491 سه شنبه 19 خرداد 1394 نظرات (0)

هرروز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان باایمان کلاس ششم

سخن دوازدهم : هم نشین

 

هم نشین خوب نعمت

 

 


و هم نشین بد بلا و مصیبت است .

 

 

 


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 573 جمعه 08 اسفند 1393 نظرات (0)

هرروز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان باایمان کلاس ششم

سخن یازدهم: بزرگ ترین عیب

 

بزرگ ترین عیب آن است که

 

 


آن چه را که در خود توست

 

 


عیب بشماری.

 علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 613 شنبه 22 آذر 1393 نظرات (0)

هرروز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان باایمان کلاس ششم

سخن دهم: احترام


با كودكان خانواده‏ ات مهربان باش

 

 

و بزرگان خانواده‏ ات را احترام کن .

 

 

 


علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 3358 پنجشنبه 26 تیر 1393 نظرات (1)

هرروز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان باایمان کلاس ششم

سخن هشتم : روزه

 

 

 

روزه قلب بهتر از روزه زبان است

 

و

 

روزه زبان بهتر از روزه شکم .

 

 

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 806 جمعه 15 فروردین 1393 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن هفتم : غنیمت شمردن فرصت ها

 

 

 

فرصت

 

 

به سان ابر زود گذر می باشد ،

 

 

پس

 

 

فرصت نیکو را به بیهودگی از دست ندهید .

 

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 1274 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن ششم : فروتنی

 

هیچ سر افرازی و افتخار

 

 

بسان فروتنی نمی باشد .

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 992 دوشنبه 28 بهمن 1392 نظرات (0)

هر روز یک سخن از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن پنجم : مشورت

 

مشورت

 

 

بهترین حامی و پشتیبان

 

 

انسان است .

 

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 1084 شنبه 26 بهمن 1392 نظرات (0)

 هر روز سخنی از نهج البلاغه ی حضرت علی ( ع )

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن چهارم : دانش

 

دانش

 

 

عالی ترین مدارج شرافت است

 

 

که بزرگی را در بر دارد .

 

 

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 723 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

هر روز سخنی از نهج البلاغه ی حضرت علی ( ع )

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن سوم : علم وعمل

 

 

بی ارزش ترین دانش ها ،

 

علمی می باشد که زبانی است

 

 

 

و گرانبها ترین دانش ها علمی است که

 

آثار آن از کردار و رفتارش آشکار باشد .

 علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 782 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

هر روز سخنی از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام 

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن دوم : دوستی

 

شخصی که دوستان خودرااز دست می دهد

                  

گویی در دیار غربت زندگی می کند .      

 

                       

 

                                     

علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 927 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

هر روز سخنی از نهج البلاغه ی حضرت علی علیه السلام

برای دانش آموزان با ایمان کلاس ششم

سخن اول : علم 

 

دانایی و علم

 

 

              گرانقدر ترین

 

 

                          میراث ها است .

درباره ما
اینجانب علی اکبر رحیمی نژاد معلم پایه ششم ابتدایی در شهرستان گرگان هستم ، با ایجاد این سایت سعی دارم که جریان یادگیری را در فضای مجازی نیز جاری کرده و با اولیا و دانش آموزان ارتباط بیشتر برقرار کنم . کانال تلگرام همکلاسی من را دنبال کنید : hamkelasieman@
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  از چه درسی بیشتر خوشتان می آید ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 505
 • کل نظرات : 81
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 151
 • آی پی امروز : 11
 • آی پی دیروز : 114
 • بازدید امروز : 144
 • باردید دیروز : 395
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 13
 • بازدید هفته : 5,676
 • بازدید ماه : 17,606
 • بازدید سال : 111,679
 • بازدید کلی : 1,625,408
 • کدهای اختصاصی


  |

  صفحات پاپ آپ popup window