loading...
همکلاسی من ، پایه ششم ابتدایی
علی اکبر رحیمی نژاد بازدید : 1391 جمعه 08 آذر 1392 نظرات (0)

برگرفته از : کتاب زبان خوراکیها - جلد اول - نوشته : دکتر غیاث الدین جزایرى

اسم من « عسل » است

 

من از زمانهاى خیلى دور، یعنى قبل از پیدایش انسان در کندوهاى طبیعى ، در لابلاى صخره ها و شکاف درختان جنگلى وجودداشتم ، من از نیکنوش گلها و برگها و دمبرگها که بوسیله زنبور عسل کشیده مى شود درست مى شوم زنبور عسل تمدنى بسیارقدیمى دارد و قوانین کندو از زمانى اجرا مى شد که انسان آشنا به مقررات انتظامى و حقوقى نبود، مصریان و ایرانیان عهد باستان، تقریبا چهارهزار سال پیش به اصول کندودارى و پرورش زنبور عسل همت گماردند، سقراط مرا اکسیر طول عمر مى دانست .

اسم من « عسل » است

من از زمانهاى خیلى دور، یعنى قبل از پیدایش انسان در کندوهاى طبیعى ، در لابلاى صخره ها و شکاف درختان جنگلى وجودداشتم ، من از نیکنوش گلها و برگها و دمبرگها که بوسیله زنبور عسل کشیده مى شود درست مى شوم زنبور عسل تمدنى بسیارقدیمى دارد و قوانین کندو از زمانى اجرا مى شد که انسان آشنا به مقررات انتظامى و حقوقى نبود، مصریان و ایرانیان عهد باستان، تقریبا چهارهزار سال پیش به اصول کندودارى و پرورش زنبور عسل همت گماردند، سقراط مرا اکسیر طول عمر مى دانست .
من تنها ماده قندى بودم که قبل از قند، کام انسان را شیرین کرده و ارزش غذایى خود را در طول تاریخ حفظ نموده ام .
در مقابر فراعنه ى مصر، کوزه هایى پر از عسل سالیان دراز باقى مانده ، و هنوز با گذشت چهل قرن فاسد نشده ، و مقدارى ازمنافع خود را حفظ کرده است و این خوداز عجایب ذاتى من است که با وجود شیرینى ، ترش نمى شوم ،کپک نمى زنم و تغییرماهیت نمى دهم .
در قرآن مجید سوره ى مبارکه ى نحل درشاءن من نازل شده و این افتخارى بس بزرگ براى من است . 
عده اى مرا هم دوا و هم غذا دانسته اند. من این تعریف را قبول ندارم ، زیرا دوا معمولا به آن دسته از گیاهان اطلاق مى شود که با بدن انسان بیگانه بوده و پس از تاءثیر، زیان فراوانى به دنبال مى آورد و با توجه به اینکه در عصر حاضر، بعضى از داروهابیفایده و خطرناك مى باشند کمال بى انصافى است اگر کسى مرا دوا بخواند، من با بدن انسان آشنا و یکى از غذاهاى اصلى شماهستم که بدون تشریفات و به آسانى هضم شده ، جذب یاخته هاى عضلات شما مى گردم . بهترین تعریفى که تاکنون از من شده ، و سزاوار آن مى باشم شفا است که بنا بر مندرجات قرآن مجید، در من وجود شفا موهبتى است که ایزد توانا آنرا در نیکنوش گیاهان به ودیعت نهاده و براى آنکه اندیشمندان پى به عظمت دستگاه آفرینش برند، به زنبور عسل دستور داده است که آن را از شیره گلها و برگها گرفته ، و مرا که حاوى نیکنوشهاى گوناگون به رنگهاى مختلف هستم بسازد.
اسرار ساختمان من با وجود پیشرفت هاى علمى هنوز بر زیست شناسان و دانشمندان دیگر کشف نشده ، و فقط مى دانند که زنبور عسل پس از مکیدن شیره گیاهان آنرا به کیسه ى عسل که در شکم است برده و پس از چند عمل شیمیایى ناشناخته و محرمانه ، آنرا به مایعى خوشبو و خوش طعم ، مقوى ، نشاطآور، و نیکو خصال تبدیل کرده و در خانه هاى مومین که قبلا ساخته شده است ، ذخیره مى نماید. براى تهیه یک کیلو از این شهد گوارا زنبور ناگزیر است دو میلیون دفعه روى گلها بنشیند و براى شما انگبین تهیه نماید که هم غذا باشد و هم شفا، حال اگر زنبور بجاى مکیدن شیره گلها از قند سفید استفاده کند، فرآورده او را نمى توان عسل نامید و به همین جهت است که در قوانین کشورهاى مترقى ، عسل به شهدى اطلاق مى شود که آنرا زنبورعسل پس از تغذیه از گیاهان مختلف ساخته باشد. هنر من تنها شفاى بیماران نیست ، بلکه اکسیر طول عمر نیز در شاه انگبین قرار دارد، و از این رو مشاهده مى فرمایید که عمر ملکه زنبور عسل که تنها از شاه انگبین تغذیه مى کند، چهار تا پنج سال مى
باشد. در صورتى که عمر زنبورهاى کارگر تابستانى شش تا هشت هفته و عمر کارگر زمستانى که از اضافات شاه انگبین بهره مند مى شوند، شش تا هشت ماه است . حال ببینید دو زنبور که یکى از انگبین و دیگرى با شاه انگبین تغذیه مى کند، چقدرتفاوت طول عمر دارند.
این که گفته شد خدا شفا را در نیکنوش ما قرار داده است ، تنها یک ادعا نیست ، بلکه متکى به دلایل علمى و تجربى زیر مى باشد، نخستین تجربه اى که آزمایش آن با وسایل علمى امروزى بسیار آسان است ، این است که شما مى توانید مقدارى میکرب خطرناك را با من مخلوط کنید و ببینید با این که من یک ماده ى غذایى کامل هستم و بایستى محیط خوبى براى پرورش میکربها و قارچها باشم ، نه تنها این موجودات در روى من رشد نمى نمایند، بلکه به زودى از بین رفته و اجساد آنها نیز به تدریج محو و نابود خواهد شد. این تجزبه کوچک و بسیار آسان از آن جهت شایان توجه است که من فاقد مواد سمى هستم و با این حال ،خاصیت میکرب کشى و ضد عفونى کننده ى من از قوى ترین زهرها زیادتر و از همه آنتى بیوتیک ها وسیع تر است . ممکن است بعضى بپرسند که من با کدام اسلحه به جنگ این موجودات خطرناك مى روم ، و چگونه این جانوران موذى را از بین مى برم .
سؤ الى است بسیار بجا و منطقى . من داراى چندین نوع آنتى بیوتیک خوراکى و بى ضرر با طیفى وسیع که انسان نسبت به آنها حساسیت ندارد بوده و نیز داراى تشعشعات رادیواکتیو، و از همه مهمتر داراى مقدارى دیاستاز و عوامل زنده هستم که مى توانند این میکربها را خورده و از بین ببرند و حتى قادرند هر ماده ى خارجى را که با عسل مخلوط شود از خود برانند و روى همین اصل است که عسل مخلوط و تقلبى به آسانى شناخته شده و حتى اگر قند هم به آنها بزنند، به صورت شکرك درآمده متقلبین را رسوا مى نماید. این عوامل زنده که در عسل هر چه تازه تر باشد بیشتر است هنرهاى بسیار دارند که دانستن بعضى از آنها خالى از لطف نیست . اولین کار این دسته تجزیه ى قند چغندر به قندهاى انگور و توت است و با این که ابتدا من داراى مقدارى از نوع قند چغندر هستم معذلک پس از چندى فاقد آن شده ، و تمام قندهاى من ، تجزیه شد به قند توت تبدیل میشود عوامل زنده مى توانند مواد نشاسته اى و چربى را نیز تجزیه و تبدیل نمایند و روى همین اصل است که قوى ترین میکربها و قارچها در برابر آنها یاراى مقاومت ندارند. اگر شما عسل تازه را روى پینه هاى دست و پا و زبرى هاى روى زانو و آرنج بمالید، آنها را از بین خواهد برد و با همین حربه است که من مى توانم سنگرهاى میکرب هاى کهنه و مزمن را خراب کرده و به داخل آنها نفوذ نمایم .
یکى دیگر ازخواص شفابخشى من آن است که هردارویى با من مخلوط شودو یا همراه من مصرف گرددخاصیت به بخشى آنرا چند برابرمى نمایم ،و روى همین اصل مسلم بودکه پزشکان و داروسازان قدیم بیشتر داروها راهمراه من تجویزو تهیه مى کردند. من با داشتن قند فراوان سرکه نمى شوم و قندهاى من با شیرینى فراوانى که دارند، به دندان هاى شما صدمه نمى زنند، بلکه مى توانند آنها را سفید و لثه ها را محکم سازند.
خاصیت ضد عفونى کننده من ، اگر تاکنون بر شما ثابت نشده است مى توانید یک کاسه عسل و یک کاسه شربت قند را کنار هم بگذارید. پس از چندى خواهید دید که پشه و مگس در روى کاسه شربت جمع شده ، ولى جراءت نزدیکى به عسل را ندارند.
شما مى توانید از خاصیت ضد عفونى کننده من براى کلیه امراض جلدى به صورت خالص و یا مخلوط با مواد گیاهى دیگر استفاده کنید - مضمضه با شربت من براى زخم هاى دهان و غرغره با آن جهت اورام گلو بسیار سودمند است . بهترین خمیر دندان را مى توانید از ترکیب من با مواد دیگر درست نمایید و مالیدن خالص من به لثه و دندان نیز نافع است و سبب روییدن گوشت نو مى شود. من معده و عروق را باز مى کنم لیزابه هاى بلغمى را جذب و از عمق بدن بیرون مى آورم . براى سستى اندام و عضلات و استسقاء و ورم طحال مفید مى باشم .
بادشکن بوده براى معالجه قولنج روده تجویز شده ام ، پادزهر سموم ، مخصوصا مسمومیت غذایى هستم و دوست کبد و شکننده سنگهاى کلیه و مثانه مى باشم . من به علت طعم شیرین ، خاطرخواه زیاد دارم و ناسازگارى غذا را از بین برده ، غذاهاى ناگوار را گوارا مى سازم . چون زود جذب یاخته ها مى شوم ، هر دارویى که همراه من خورده شود به سرعت اثر نیکنوش را خواهد بخشید.
من حاوى تمام ویتامین ها و تمام عناصر معدنى مورد نیاز بدن انسان هستم و کمبودهاى غذایى را جبران مى نمایم ، با داشتن قند زیاد، آن گونه که سایر قندها براى مبتلایان بمرض قند ضرر دارند زیان بخش نیستم . ترشحات غدد داخلى و بزاق را تعدیل مى کنم و براى معالجه سختى عمل بلع و خشکى گلو و درمان سرفه زیاد توصیه و تجویز شده ام . مبتلایان به مرض کم خوابى و بى خوابى مى توانند از من استفاده کنند. قبل از خواب چند قاشق مرباخورى از شهد گواراى من میل نمایند. براى رفع دل درد و یبوست و کم اشتهایى مى توانید از من استفاده کنید. خوردن من جریان خون را آسان مى کند و کندى آنرا از بین مى برد و گرفتگى مویرگها را باز مى نماید و از سکته قلبى جلوگیرى مى نماید. براى زخم معده و امعاء مفید است و ترشى معدى را از بین مى برد و اشتها به غذا را زیاد مى کند.
در دوران پیرى براى حفظ سلامتى انسان ، غذایى مناسبتر از من نیست . به اشخاص سالخورده بگویید که تا مى توانند از خوردن قند سفید که بى جان و مرده است خوددارى کرده و از شهد من که زنده و فعال است تناول نمایند.
در صنعت داروسازى از وجود من براى شیرین کردن داروها بجاى قند استفاده مى کنند تا بیماران شما شفاى عاجل پیدا نمایند.
مرا همراه خمیر دندان کنید تا کرم خوردگى را از بین ببرم . در حب ها - در شیافها و پمادها از من داخل کنید تا اثر معجزه آساى آنرا ببینید. در شهرهاى جنوبى فرانسه ، شربت مرا با مخمر آبجو مخلوط کرده و مى نوشند. عمل آنها چندان خوب نیست .
زیرا مخمر آبجو قادر نیست با من رشد نماید.
خوردن من همراه با کندر جهت پاك کردن سینه و قصبۀ الریه و استسقا و بند آمدن ادرار و شکستن بادهاى سرفه و دفع سموم مخلوط با آب مقطر یا باران جهت زیادشدن ادرار و خورد شدن سنگهاى کلیه و مثانه و رفع تشنگى بسیار نافع است . سرمه من به تنهایى یامخلوط با آب پیاز جهت شفاف شدن چشم و رفع خارش پلک وجلوگیرى از آبریزش چشم مفید است . این خواص و هزاران منافع دیگر موقعى در من جمع است که تقلبى وساختگى نبوده ، بوسیله زنبور عسل از نیکنوش گلها تهیه شده باشم .
سکنجبینى که با من تهیه شود، بهترین مشروبات بوده ، و صفرابرى اعلا مى باشد.
شربتها و مرباها و مارمالادها و شیرینى ها را با من درست کنید تا از زندگانى لذت ببرید.
از نوع وحشى من هنوز در بعضى از کوههاى ایران خصوصا بلوچستان و کردستان پیدا مى شود و بسیار لذت بخش مى باشد.
بهترین نوع محصول من ، محصول بهاره است که از گلهاى معطر بهارى بهره مند گردیده است .
پرده اى از موم که زنبور عسل روى من مى کشد، بهترین نشانه ى اصلیت من است . اگر این پرده را به عنوان ماسک زیبایى به روى صورت خود بکشید و پس از چندى آنرا با آب پاك کنید، و با آب نیم گرم بشویید، چین و چروك و گوشت هاى اضافى و پست و بلندیهاى کوچک را از بین مى برد و به لطافت پوست شما کمک مى کند.
به مبتلایان به جوش غرور توصیه کنید که همه روزه کمى عسل به صورت خود بمالند و آنقدر با دست مالش دهند تا از بین رود و بدون شستن آثار آن دیده نشود. اگر چند روز مرتبا به این کار ادامه دهند، جوش از بین رفته و آثار آن نیز محو مى گردد.
ممکن است بعضى از زنبورها به گل خرزهره و چند گل سمى دیگر عادت کنند، و محصولى سمى تهیه نمایند. این کار به ندرت اتفاق افتاده و قابل جلوگیرى است .
نیکنوش یک کلمه فارسى است و فرنگى ها به آن نکتار گویند.

 

برگرفته از : کتاب زبان خوراکیها - جلد اول - نوشته : دکتر غیاث الدین جزایرى

 

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
اینجانب علی اکبر رحیمی نژاد معلم پایه ششم ابتدایی در شهرستان گرگان هستم ، با ایجاد این سایت سعی دارم که جریان یادگیری را در فضای مجازی نیز جاری کرده و با اولیا و دانش آموزان ارتباط بیشتر برقرار کنم . کانال تلگرام همکلاسی من را دنبال کنید : hamkelasieman@
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  از چه درسی بیشتر خوشتان می آید ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 505
 • کل نظرات : 81
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 149
 • آی پی امروز : 46
 • آی پی دیروز : 69
 • بازدید امروز : 229
 • باردید دیروز : 279
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,551
 • بازدید ماه : 9,297
 • بازدید سال : 67,547
 • بازدید کلی : 1,581,276
 • کدهای اختصاصی


  |

  صفحات پاپ آپ popup window